Wschód słońca: 07:50:44
Zachód słońca: 15:41:33
Zenit: 11:46:09
Początek dnia: 07:10:16
Koniec dnia: 16:22:01
Długość dnia: 09:11:45
Długość nocy: 14:48:15

Zawody obsługuje firma http://polskiemaratony.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=734

BIEG NOWOROCZNY - zbiórka 9:30 - róg Stawowej a Lotników
BYDGOSZCZ, JANUARY 01, 2018