Wschód słońca: 04:50:16
Zachód słońca: 20:27:13
Zenit: 12:38:44
Początek dnia: 04:08:25
Koniec dnia: 21:09:04
Długość dnia: 17:00:39
Długość nocy: 06:59:21

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

BIEG DLA DZIECI 4 PORY ROKU LOGORUN - LATO
Poznań, 13 maja 2018 r.