Wschód słońca: 07:45:34
Zachód słońca: 15:30:48
Zenit: 11:38:11
Początek dnia: 07:04:44
Koniec dnia: 16:11:38
Długość dnia: 09:06:54
Długość nocy: 14:53:06

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

BIEG DLA DZIECI 4 PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
Poznań, 16 grudnia 2018 r.