Wschód słońca: 04:45:38
Zachód słońca: 20:51:51
Zenit: 12:48:45
Początek dnia: 04:01:07
Koniec dnia: 21:36:22
Długość dnia: 17:35:15
Długość nocy: 06:24:45

Zawody obsługuje firma Fundacja Violet Kiwi

Piąty Bieg Chomika
Warszawa, 19 lipca 2018 r.