Wschód słońca: 05:43:17
Zachód słońca: 19:45:31
Zenit: 12:44:24
Początek dnia: 05:07:03
Koniec dnia: 20:21:45
Długość dnia: 15:14:42
Długość nocy: 08:45:18

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

X Wielokrotne Zdobywanie Kopy Biskupiej
Jarnołtówek, 25 sierpnia 2018 r.