Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

X Wielokrotne Zdobywanie Kopy Biskupiej
Jarnołtówek, 25 sierpnia 2018 r.