Wschód słońca: 06:45:44
Zachód słońca: 18:17:30
Zenit: 12:31:37
Początek dnia: 06:12:10
Koniec dnia: 18:51:04
Długość dnia: 12:38:54
Długość nocy: 11:21:06

Zawody obsługuje firma MiM Sport

BIEG Z MOTYLEM
Boruja Kościelna, 02 października 2022 r.