Zawody obsługuje firma Datasport

28. Warszawski Triathlon Zimowy
Warszawa, 2017-01-28


Dane osoby zgłaszającej do zawodów
Registrant data

Imię / F. NameNazwisko / S. NameE-mailTelefon
Bierzemy udział w klasyfikacji Drużyny Triathlonowe

Dane osób do zgłoszenia / Data of persons that you want to register:

Drużyny TriathlonoweKlub/Drużyna/Szkoła/Rodzina/Team:
Lp. Nazwisko
S.name
Imię
F.name
Płeć
Sex
Rocznik
Year of birth
Miasto
City
Kraj
Country
Kod Poczt.
Zip Code
Adres
Address
Nr telefonu
Phone number
Kat. General.
General Class.
Kat. Dodatkowe
Additional Class
1

Oświadczam, że: