Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
naglowek

Dane osoby zgłaszającej do zawodów
Registrant data

Imię / F. NameNazwisko / S. NameE-mailTelefon
Bierzemy udział w klasyfikacji Drużyna IT

Dane osób do zgłoszenia / Data of persons that you want to register:

Drużyna ITKlub/Drużyna/Szkoła/Rodzina/Team:
Lp. Nazwisko
S.name
Imię
F.name
Płeć
Sex
Rocznik
Year of birth
Miasto
City
Kraj
Country
Kod Poczt.
Zip Code
Adres
Address
Nr telefonu
Phone number
Koszulka
T-Shirt
Kat. General.
General Class.
1

Oświadczam, że: