Zawody obsługuje firma Datasport

5. Dziecięcy bieg WROACTIV
Wrocław, 2018-03-10


Dane osoby zgłaszającej do zawodów
Registrant data

Imię / F. NameNazwisko / S. NameE-mailTelefon
Bierzemy udział w klasyfikacji Drużyny

Dane osób do zgłoszenia / Data of persons that you want to register:

DrużynyKlub/Drużyna/Szkoła/Rodzina/Team:
Lp. Nazwisko
S.name
Imię
F.name
Płeć
Sex
Rocznik
Year of birth
Miasto
City
Kraj
Country
Kod Poczt.
Zip Code
Adres
Address
Nr telefonu
Phone number
Kat. General.
General Class.
1

Oświadczam, że: