Regulamin zbiórki dla podmiotów poszkodowanych przez pandemię SARS-CoV-2

1. Cel

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi zbiórki na rzecz podmiotów poszkodowanych przez pandemię.

2. Pojęcia

Zbiórka – celem zbiórki może być organizator/podmiot, którego główna działalność związana jest z zawodami sportowymi.
Darczyńca – osoba która dobrowolnie wyraziła chęć wpłaty określonej kwoty, która będzie przekazana na wybrany przez darczyńcę cel.
Organizator zbiórki - organizatorem zbiórki jest Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój NIP: 886-002-17-67, REGON: 890214832 wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej który prowadzony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

3. Opis usługi

Datasport jako organizator zbiórki oferuje usługę zbierania funduszy dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych osób poszkodowanych przez pandemię wirusa SARS-CoV-2 i następstw odwołania i/lub przeniesienia imprez na dalszy termin. Usługa prowadzona jest za pośrednictwem zasobów sprzętowych i organizacyjnych organizatora zbiórki.

4. Zasady zbiórki

Zbiórka kierowana jest do każdego przedsiębiorcy, stowarzyszenia, klubu sportowego etc., którego impreza sportowa została odwołana lub poniósł inne szkody finansowe związane z następstwami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Aby dołączyć do zbiórki, należy skontaktować się z organizatorem zbiórki pod adresem: biuro@datasport.pl i zgłosić chęć przystąpienia. W zgłoszeniu należy podać nazwę zbiórki, opis zbiórki, dane kontaktowe i dane do przelewu środków na konto bankowe.

Zbiórka zakończy się 31.05.2020 roku o godzinie 23:59:59. Rozliczenie zbiórki nastąpi po jej zakończeniu. Termin przekazania środków zależny będzie od ilości podmiotów które wezmą udział w zbiórce. Przelewy będą dokonywane w kolejności przytępowania do zbiórki.

Dodanie zbiórki jest darmowe, od każdej wpłaty dokonanej przez darczyńcę pobrana zostanie prowizja w wysokości 5% na pokrycie opłat związanych z obsługą płatności i kosztów utrzymania infrastruktury organizatora zbiórki.

Wpłat dokonywać można tylko i wyłącznie za pomocą metod płatności udostępnionych przez organizatora. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia podmiot świadczący usługę płatniczą.

W przypadku wycofania się podmiotu ze zbiórki, środki zgromadzone na jego rzecz zostaną przeniesione po równo na pozostałe podmioty.

5. Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe darczyńców i podmiotów uczesniczących w zbiórce w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody, do momentu jej wycofania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Datasport. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE
* - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)