POMOC / HELP / FAQ

DANE OSOBOWYE (RODO)

ZAPISY DO ZAWODÓW:
1. Nie mogę się zapisać do zawodów, nie mogę się ZALOGOWAĆ.
odp. Podczas logowania kliknij NIE PAMIĘTAM LOGINU LUB HASŁA.., wysłany zostanie na twój email link do nadania nowego hasła.

2. Nie dostaję mailem linku do ZMIANY HASŁA.
odp. a)Sprawdź spam, b)upewnij się że wpisujesz email pod którym rejestrowałeś konto (PAMIĘTAJ ŻE JEŻELI PRZY REJESTRACJI EMAIL MIAŁ WILKĄ LITERĘ TO TERAZ TEŻ NALEŻY TAK GO PODAĆ np. [email protected] - musi być pierwsza wielka litera jeżeli tak podano przy rejestracji, c)wyślij zgłoszenie problemu na [email protected]

3. Zapłaciłem i nadal NIE MA MNIE na liście.
odp. a) Jeżeli wpłata była na konto Organizatora skontaktuj się z nim - dane kontaktowe są w regulaminie zawodów, regulaminy są także na liście zawodów na stronie Datasport.
b)Jeżeli wpłata była robiona elektronicznie poczekaj do jutra, jeżeli się nie pojawi prześlij zdjęcie dowodu wpłaty na [email protected] celem wyjaśnienia przez Iwonę.

4. Chcę zarejestrować ze swojego konta INNĄ OSOBĘ (dziecko, żonę, męża itd.)
odp. Nie da się. Każda osoba biorąca udział w zawodach musi mieć własne konto i własnoręcznie wyrażać wolę udziału w zawodach. Za dzieci konto może założyć i zapisywać je do zawodów rodzic, opiekun prawny lub inny opiekun za zgodą rodziców (i dziecka oczywiście).

5. Chcę ZAPŁACIĆ ZA START KOGOŚ innego lub grupy zawodników
odp. Klikamy przy danych zawodach ikonę Dotpay zapłać, następnie płatności grupowe lub wyszukaj zawodnika jeżeli opłacamy tylko jedną inną osobę.

6. Zapłaciłem za udział w zawodach i chciałbym FAKTURĘ
odp. Podczas rejestracji do zawodów podajemy w odpowiednich polach dane do faktury. Po opłaceniu startu kiedy wpłata dotrze do nas system automatycznie wyśle mailem fakturę.

7. Zapłaciełm za udział wzawodach ale chcę ZROBIĆ CESJĘ na innego uczestnika
odp. Zawodnik który chce dokonać cesji na inną osobę:
- Zaloguj się do swojego konta
- Wejdź w Edycję Zgłoszenia
- Kliknij dokonaj cesję
- Zostaniesz przeniesiony na stronę na której będziesz mógł dokonać opłaty za cesję.
- Po zaksięgowaniu opłaty (od kilku minut do kilku dni) dostaniesz na adres email wiadomość z linkiem który przekazujesz osobie która dostanie od Ciebie pakiet

Zawodnik który dostaje opłatę od innego zawodnika:
- Kliknij w otrzymany link
- Jeśli nie jesteś zalogowany, zostaniesz poproszony o zalogowanie się (jeśli nie masz konta musisz je utworzyć)
- Po zalogowaniu:
- jeśli byłeś wcześniej zapisany to dostaniesz informację o tym, że cesja została dokonana (numer i wpłata zostanie przypisana do Twojego zgłoszenia)
- jeśli nie byłeś wcześniej zapisany będziesz musiał wypełnić formularz i kliknąć zapisz. Po zapisaniu się do zawodów otrzymasz numer i wpłatę poprzedniego zawodnika.


WYNIKI ZAWODÓW:
1. Ukończyłem zawody i NIE MOGĘ ZNALEŹĆ się na wynikach.
odp. a)Sprawdź czy szukasz swojego nazwiska w wynikach z tegorocznej edycji
b)upewnij się że rejestrując się podano nazwisko jako nazwisko a nie imię jako nazwisko
c)Poszukaj w wynikach numeru startowego z którym brano udział a jeżeli jest przy nim ZAWODNIK DO UZUP. to prześlij mailem swoje dane do uzupełnienia w wynikach. W mailu podaj też koniecznie o jakie zawody chodzi [email protected]

2. W wynikach pod moim numerem widnieją DANE INNEGO UCZESTNIKA. odp. Prześlij mailem swoje dane do uzupełnienia w wynikach. W mailu podaj też koniecznie o jakie zawody chodzi [email protected]

3. W wynikach z zawodów jest mój rezultat a w portalu Datasport po zalogowaniu NA MOIM KONCIE GO NIE WIDAĆ. odp. a)Zawody, które obsługiwała firma grupy Datasport: Wyniki importowane są do Portalu najczęściej w poniedziałek po zawodach (jak kolega Karol nie zaśpi). Jeżeli się nie pokażą do poniedziałku wieczór proszę w portalu wejść w moje wyniki i tam kliknąć szukaj moich wyników.
b) Zawody obsługiwane przez inną firmę - w portalu po zalogowaniu się do swojego konta wejdź w moje wyniki kliknij dodaj i dopisz swój wynik z zawodów.

4. MAM DWA KONTA w portalu i chciałbym je scalić w jedno. odp. Prześlij mailem oba swoje adresy mailowe z portalu celem scalenia kont [email protected]

Aby dodać w portalu Datasport wyniki sportowe ręcznie należy:
1. Zalogować się do portalu
2. Przejść w menu do opcji Profil -> Moje Wyniki
3. Pod listą wyników automatycznie dodawanych znajduje się przycisk: Uzupełnij swoje starty których nie ma na liście!
DODAJ
4. Należy wypełnić formularz: nazwa zawodów, miasto data miejsce czas dystans tym zawodów link do wyników końcowych.
Po wypełnieniu wystarczy ZAPISZ i już wyniki z dowolnych zawodów są dodane.

Aby ukryć swoje wyniki na liście zgłoszonych i liście startowej należy:
1. Zalogować się do portalu
2. W menu w opcji Profil -> edycja danych
3. Zaznaczyć opcję Ukryj moje wyniki i zgłoszenia w profilu:


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Datasport z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (58-310) ul.Okrężna 22, adres do korespondencji: Datasport z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (58-310) ul.Okrężna 22 („Administrator”).
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem danych za pośrednictwem adresu: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane przez Datasport w szczególności:

1. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu:

a) umożliwiania procesu rejestracji i udziału w zawodach sportowych oraz sporządzenia wyników zawodów, dane osobowe z profilu użytkownika na jego polecenie przekazywane są Organizatorowi wybranej imprezy sportowej (Administratorowi danych osobowych wybranej imprezy sportowej) celem zarejestrowania użytkownika do udziału w imprezie i przeprowadzenia procesu poboru opłaty,

b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach użytkowników, dane prezentowane są zarówno w indywidualnych profilach zawodników, w listach startowych, listach wyników jak również uwzględniane w prezentowanych statystykach.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:


Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Datasport (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).