BEST RESULTS OPEN
Pos Name/Team   City Age Cat. 1 km 5 km 9 km Time
1 SAVCHUK Ruslan [4]
Ahilles Leszno
UKR Kolomyja M20 00:02:00 / 3 00:13:57 / 2 00:27:31 / 2 00:30:37
2 SEMENOWYCZ Bogdan [6]
Finisz Kalisz
UKR M20 00:02:00 / 4 00:13:57 / 1 00:27:31 / 1 00:30:48
3 FISKOVICZ Siergiej [2118]
Lkb Rudnik
UKR Novonolywsk M30 00:02:01 / 6 00:14:33 / 3 00:29:01 / 3 00:32:13
BEST RESULTS IN AGE
1 SAVCHUK Ruslan [4]
Ahilles Leszno
UKR Kolomyja M20 00:02:00 / 3 00:13:57 / 2 00:27:31 / 2 00:30:37
2 SEMENOWYCZ Bogdan [6]
Finisz Kalisz
UKR M20 00:02:00 / 4 00:13:57 / 1 00:27:31 / 1 00:30:48
3 VERETSKIY Pavlo [2117]
Mszana Dulno
UKR Donetsk M20 00:02:01 / 7 00:14:33 / 5 00:29:02 / 5 00:32:28
SEARCHED:
2 SEMENOWYCZ Bogdan [6]
Finisz Kalisz
UKR M20 00:02:00 / 4 00:13:57 / 1 00:27:31 / 1 00:30:48