Liczba zawodników : 903
Liczba opłaconych zawodników: 607
Opłata