Liczba zawodników : 451
Liczba opłaconych zawodników: 334
Opłata