Liczba zawodników : 500
Liczba opłaconych zawodników: 351
Opłata