Liczba zawodników : 226
Liczba opłaconych zawodników: 175
Opłata