Liczba zawodników : 706
Odebrało numery: 550

Liczba opłaconych zawodników: 596
- pakiet odebrany
Lp. Opłata