Liczba zawodników : 780
Odebrało numery: 650

Liczba opłaconych zawodników: 696
- pakiet odebrany
Lp. Opłata