Liczba zawodników : 143
Odebrało numery: 120

Liczba opłaconych zawodników: 80
- pakiet odebrany
Lp. Opłata