Liczba zawodników : 96
Odebrało numery: 80

Liczba opłaconych zawodników: 68
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Start