Liczba zawodników : 143
Odebrało numery: 127

Liczba opłaconych zawodników: 96
- pakiet odebrany
Lp. Opłata