Liczba zawodników : 327
Odebrało numery: 204

Liczba opłaconych zawodników: 229
- pakiet odebrany
Lp. Opłata