Liczba zawodników : 130
Liczba opłaconych zawodników: 130
Lp. Opłata