Liczba zawodników : 1517
Odebrało numery: 1201

Liczba opłaconych zawodników: 1250
- pakiet odebrany
Lp. Opłata