Liczba zawodników : 1095
Liczba opłaconych zawodników: 948
Lp. Opłata