Zawody obsługuje firma Datasport

Sztafeta Stulecia „OGIEŃ”
Warszawa, 10 listopada 2018 r.


Liczba zawodników : 9
Liczba opłaconych zawodników: 7
Lp.   Nazwisko Imię
Numer
Zapłacono
1  ARMAŃSKA MARIANNA  OPEN / KWARSZAWAOK 
2 DESSELBERGER ANDRZEJ  OPEN / MWŁOCŁAWEKENERGY TRIOK 
3  KILKOWSKA JOANNA  OPEN / KWARSZAWAOK 
4  KROSNOWSKI ARKADIUSZ  OPEN / MGLADBECKENERGY TRIOK 
5  KUNKA PIOTR  OPEN / MJAKUBÓWTEAM ZABIEGANEDNI  
6  MAŁODOBRY KRZYSZTOF  OPEN / MBARLINEKOK 
7 OCHNIO MARTA OPEN / KBARLINEKOK 
8  PIOTROWSKA ANNA  OPEN / KNADARZYNOK 
9 ZAWODNIK ANONIMOWY OPEN / M