Liczba zawodników : 978
Odebrało numery: 822

Liczba opłaconych zawodników: 883
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Start