Liczba zawodników : 5285
Odebrało numery: 4226

Liczba opłaconych zawodników: 4628
- pakiet odebrany
Lp. Opłata