Liczba zawodników : 409
Odebrało numery: 226

Liczba opłaconych zawodników: 246
- pakiet odebrany
Lp. Opłata