Liczba zawodników : 244
Liczba opłaconych zawodników: 194
Lp. Opłata