Liczba zawodników : 617
Liczba opłaconych zawodników: 559
Lp. Opłata