Liczba zawodników : 1884
Odebrało numery: 478

Liczba opłaconych zawodników: 303
- pakiet odebrany
Lp. Opłata