Liczba zawodników : 96
Liczba opłaconych zawodników: 73
Lp. Opłata