Liczba zawodników : 607
Odebrało numery: 511

Liczba opłaconych zawodników: 480
naglowek
- pakiet odebrany
Lp. Opłata