Liczba zawodników : 152
Odebrało numery: 132

Liczba opłaconych zawodników: 146
- pakiet odebrany
Lp. Opłata