Liczba zawodników : 779
Liczba opłaconych zawodników: 667
Opłata