Liczba zawodników : 40
Liczba opłaconych zawodników: 40
Opłata