Liczba zawodników : 227
Liczba opłaconych zawodników: 206
Lp. Opłata