Liczba zawodników : 105
Liczba opłaconych zawodników: 100
Lp. Opłata