Liczba zawodników : 82
Liczba opłaconych zawodników: 65
Lp. Opłata