Liczba zawodników : 5518
Odebrało numery: 1394

Liczba opłaconych zawodników: 2589
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Sektor