Liczba zawodników : 212
Liczba opłaconych zawodników: 14
Lp. Opłata