Liczba zawodników : 116
Liczba opłaconych zawodników: 110
Lp. Opłata