Liczba zawodników : 983
Odebrało numery: 1

Liczba opłaconych zawodników: 943
- pakiet odebrany
Opłata