Liczba zawodników : 637
Odebrało numery: 270

Liczba opłaconych zawodników: 425
- pakiet odebrany
Lp. Opłata