Liczba zawodników : 254
Odebrało numery: 225

Liczba opłaconych zawodników: 73
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Sektor