Liczba zawodników : 106
Odebrało numery: 77

Liczba opłaconych zawodników: 60
- pakiet odebrany
Lp. Opłata