Liczba zawodników : 13
Odebrało numery: 11

Liczba opłaconych zawodników: 4
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Sektor