Liczba zawodników : 311
Odebrało numery: 285

Liczba opłaconych zawodników: 101
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Sektor