Liczba zawodników : 138
Odebrało numery: 114

Liczba opłaconych zawodników: 64
- pakiet odebrany
Lp. Opłata